کمپانی دکتر ویپز سال 2014 قدم به صنعت ویپینگ گذاشت و خیلی زود با طعم های خاص خود که اکثراً دسری میوه ای و شیرین بودند، توانست در میان برند های بزرگ، جایگاه خود را پیدا کند. این برند جویس های خود را در حجم 10، 60 و 120 میلی لیتر و نیکوتین 0، 3 و 6 میلی گرم تولید می‌کند.